ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?

หลายฉบับที่ผ่านมาเราพูดถึง อี-เลิร์น-นิ่ง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด ???
          ในส่วนของเนื้อหา (Content) ก็คือ ความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนสำคัญที่สุด ของการพัฒนา ระบบ e-Learning ส่วนใหญ่จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) หรือเมื่อพัฒนาเป็น อี-เลิร์น-นิ่ง คอร์สแวร์ (e-Learning Courseware) – ขั้นตอนที่สำคัญก่อนได้ อี-เลิร์น-นิ่ง คอร์สแวร์ ที่มีคุณภาพ อยากเรียนรู้ เรียนทีไรรู้เรื่องทุกที
            ด่านแรกก่อนจะลงมือสร้าง e-Learning Courseware นอกจากเรามีเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์มาอย่างดี การสื่อความระหว่างผู้ผลิตสื่อ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Designer) และผู้เขียนเนื้อหาหรือผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Subject Matter Export (SME)) ยังไม่เข้าใจตรงกันทำให้การพัฒนาไม่ตรงตามเจ้าของเนื้อหา การผลิตออกมาก็ไม่น่าสนใจ ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นก็เหมือนการสร้างหนังมาสักหนึ่งเรื่องต้องมีเจ้าของผู้เขียนนวนิยาย มีผู้เขียนบทและผู้กำกับ ผลงานที่ออกมาก็แตกต่างกัน
           การเขียน Story Board หรือสคริปต์ เพื่อใช้ในการสร้าง e-Learning Courseware ซึ่งหลายคนมองข้ามไปและไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยด้วยซ้ำ แต่แท้ที่จริงส่วนนี้จะเป็นเสมือนแผนที่หรือใบเบิกทางเลยทีเดียวว่าจะใช้ข้อความ ภาพ เรื่อง สี ขนาด แบบตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด ซึ่งในแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน – หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกันเป็นการกำหนดปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ซึ่งจะออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือใช้โปรแกรมสร้างบทเรียน
          การออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Story Board) หมายถึง การจัดทำลำดับเนื้อหา เรื่องราวของบทเรียน เป็นการนำกรอบเนื้อหา ที่แบ่งออกเป็นเฟรมๆ ตั้งแต่เฟรมแรกซึ่งเป็น (Title Development)

 • การจัดทำลำดับเนื้อหา (Story Board De-velopment)
 • การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
 • การปรับปรุงแก้ไข เนื้อหา (ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ)
 • 1การทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (ตรวจสอบสำนวนการใช้ภาษาในการสื่อความหมาย)


ปีที่ 3 ฉบบัที่ 69 วันที่ 16 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2552  24 อปท.นิวส์


_____________________________________________________________________________________________


 
 • เลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter