อีเลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

       นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการดำเนินงานในปี 2552 ว่าจะเน้นให้ความสำคัญการทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น
โดยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบอี-เลิร์นนิ่ง ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งก็รวมถึงการสร้างระบบอีเลิร์นนิ่ง (LMS)
การสร้างเนื้อหา (Courseware)ตามมาตรฐาน(SCORM) เพราะเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่เข้าไปสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งในภาครัฐและธุรกิจเอกชน
ส่วนใหญ่ยังมีแนวคามคิดว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ใช่สิ่งจำเป็น และยังไม่พร้อมที่จะนำเอาระบบอี-เลิร์นนิ่งไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรต่างๆ จึงนับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก

       จากการศึกษาวิจัยพบว่าการพัมนา ระบบอี-เลิร์นนิ่งในแวดวการศึกษาของบ้าน เรามักจะเน้นให้ความสำคัญที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งการจัดซื้อมักใช้ชื่อโครงการว่า
โครงการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ชุด อี-เลิร์นนิ่งซึ่งเมื่อเข้าไปดูรายละเอียด TORก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ โปรเจคเตอร์ สมรรถนะสูงราคาแพง เมื่อผนวกการ
ตกแต่งห้องปฏิบัติการเข้าไปอีกก็จะกลายเป็นงบประมาณที่สูงมาก หรือบางโครงการจะมีระบบ LMS และคอนเท้นต์ที่เป็นลักษณะ Texts Online ที่ไม่ได้มาตรฐาน SCORM
และไม่สามารถนำขึ้นระบบได้ ประการสำคัญการย้ายโอนฐานข้อมูลไปสู่ระบบ LMS อื่นก็ไม่อาจทำได้ ทำให้เกิดการเสียหายเพราะจะต้องสร้างคอร์สแวร์ขึ้นมาใหม่
ซึ่งเสียทั้งเวลา และงบประมาณโดยใช่เหตุ

     นายพิภัชกล่าวอีกว่า สมาคมอี-เลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมในสังกัดสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์หรือ SIPA (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านอี-เลิร์นนิ่งจากภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการทุกระดับโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานศึกษาทั้งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ถึงแม้สมาคมอี-เลิร์นนิ่งจะเป็นแค่เพียงกลไกเล็กๆ ตัวหนึ่งในแวดวงการศึกษา
แต่ก็เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วการศึกษาของบ้านเราจะมี การพัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น หากท่านสนใจ สามารถเข้าดู
รายละเอียดได้ที่ www.e-lat.or.th

 

ปีที่ 3 ฉบับที่  62 วันที่ 1  กุมภาพันธ์ – 15  กุมภาพันธ์ 2552  14 อปท.นิวส์

 

_____________________________________________________________________________________________

 
 
 • เลิร์นนิงไทยไม่ขยับเพราะอ้างความไม่พร้อม ต้องเน้นกลยุทธ์เชิงรุกโดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 • อีเลิร์นนิ่งมันคืออะไรกันแน่?
 • อีเลิร์นนิง คอร์สแวร์ ไม่น่าสนใจและไม่อยากเรียน เกิดจากสาเหตุใด??
 • การพัฒนา อีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ ที่น่าสนใจและอยากเรียน
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (2)
 • ทำไมต้องเขียน Script & Board เพื่อผลิต e-Learning Courseware?
 • ระบบบริหารการจัดการ อี - เลิร์นนิ่ง (LMS) ที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? (ตอนที่ 1)
 •  

     
   

  @ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
   

  Web Page Visitor Counter