Editor's Note


               สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ ทางบริษัทฯ ก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันให้เป็นพิเศษด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าสุขภาพเรา         แข็งแรงแล้วเราก็จะมี กำลังใจและกำลังกายในการทำงานนะครับ
               เดือนหน้า ก็จะเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวแล้วนะครับ หลายคนคงกำลังวางแผนที่จะออกไปพักผ่อน ต่างจังหวัดหรือไปหาที่คลายร้อนกัน ทางบริษัทฯ         ก็ขอให้ทุกคนรักษาตัวด้วยนะครับ เดินทางอย่างระมัดระวังกันด้วยครับ

      Society And Activities

               โครงการสัมมนา"การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแบบมีส่วนร่วม" วันที่ 18 มีนาคม 2552
       ณ ห้องกิ่งทอง  โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

       

 

      Knowledge  

      ความคิดเห็น กูรูการจัดการความรู้ 
                Peter Ducker “  องค์ความรู้คือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในสังคมโลกปัจจุบันนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรหรือประเทศ
      นานาชาติได้สร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในระบบเศรษฐกิจใหม่ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรูศึกษาประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์์       ต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ”  
             นายฮิโรชิ โอกุดะ ประธานบริษัท โตโยต้า  “  ความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่เทคโนโลยีพัฒนามาจากภูมิปัญญาพื้นฐาน       โดยเฉพาะ การนำ IT หรือ Information Technology  มาใช้ในการทำให้ภูมิปัญญาพื้นฐานถูกเปลี่ยนให้เป็นองค์ความรู้ ทำให้สามารถถ่ายทอด           ได้ง่ายเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อการผลิตคนที่มีองค์ความรู้ขึ้นมา ”
          อิคิจิโร โนนากะ กูรูการจัดการความรู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายธุรกิจยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น โนนากะเป็นนักคิดนักวิชาการจาก
       รั้วมหาวิทยาลัย Hitotsubashi University ยุคแรกๆที่ผสมผสานเอาแนวคิดของ 2 บรมครูอย่าง Peter Senge  กูรูการจัดการที่เน้นองค์กร        แห่งการเรียนรู้  Peter Drucker ปรมาจารย์ โนนากะ มองว่า KM  เป็นกุญแจสู่การเติบโตขององค์กรในอนาคตและผลิตผลจะงอกเงยได้ก็ต้อง        อาศัยความรู้เป็นตัวนำมาปรับใช้และทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับหลายธุรกิจในญี่ปุ่นจนประสบความสำเร็จ โนนากะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง        จากหลายบริษัทชั้นนำอย่าง ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอ็นทีที และ คาลบี้ ว่า การบริหารจัดการ KM จนกลายเป็นภูมิปัญญาและฝังรากลึกอยู่ในปรัชญา        องค์กร จะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง

                 ข่าวย้อนหลัง

  January
  February
  March
  April
  May
  June
  July
  August
  September
  October
  November
  December

 

 

   
 

@ 2011 Data e-Learning Company Limited. All Rights Reserved 
 

Web Page Visitor Counter